Samen staan we Sterk

Beste koorleden, December 2020 !

Wat hadden wij ons deze periode anders voorgesteld, anders gehoopt. De decembermaand is voor de Cornecanters een bijzondere maand met wel drie optredens….  de Sing-in met Zideris, de kerstmarkt en de kerstnachtdienst. Dit zijn toch de hoogtepunten in ons zangjaar. En niet te vergeten de kerstborrel met glühwein.

Helaas gooit het Covid-19 roet in het eten. We hopen er volgend jaar anders voor te staan.

Het bestuur wil u iets hartelijks meegeven om de gezellige dagen ook nog even aan de Cornecanters te denken.

Tot slot nog enkele financiële meevallers:
de Rabo Club Support heeft voor ons koor€ 435,50 opgebracht
Geweldig!! Dit bedrag wordt in de kas gestort.

  • De dames van de verloting, Drien en Hennie, hebben€ 177,80 in de kas gestort. Dit geld is over van de maandelijkse verloting
  • De dames van de verloting, Drien en Hennie hebbe € 177,80 in de kas gestort. Dit geld is over van de maandelijkse verloting
  • Jarno behoeft geen salaris meer vanaf januari Hij krijgt subsidie van de overheid. Dit houdt voor ons koor in dat de contributie vanaf januari 2021 wordt stilgelegd. Dit moet u wel zelf regelen met uw bank.

Laat uw ‘lichtje’ verwarmen en schijnen, zodat het duister zal verdwijnen. Een goede en gezegende Adventstijd op weg naar Kerst toegewenst.

Prettige feestdagen en hopelijk tot ziens in 2021.
Namens het bestuur van de Cornecanters